İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
 
 
Çalışanların eğitimi 
MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. 
 
Detay Danışmanlık olarak,  firmaya özgü eğitimler yanında yasal olarak zorunlu maddeler başlıca;
 
a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
j) Uyarı işaretleri,
k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
l) Temizlik ve düzen,
m) Yangın olayı ve yangından korunma,
n) Termal konfor şartları,
o) Ergonomi,
p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
r) İlk yardım, kurtarmadır.
 
© Copyright 2013 - Tüm Hakları Saklıdır. - Detay Ortak Sağlık Güvenlik Birimi - Tasarım ve Kodlama: BW