Yangın Eğitimleri ve Tatbikatı

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım başlıklı 11. maddesinde işverene bu konuda bir dizi yükümlülükler verilmiştir. Şöyle ki,
 
  • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbileri alır. 
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
  • Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
  • Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
Aksi halde idari para cezası öngörülmüştür.
 
Detay Danışmanlık uzman kadrosuyla, işletmelerin kapsamlı Acil Durum Planlarını, Sivil Savunma Planlarına uyumlu biçimde işletme koşullarına ve yasal mevzuatlara uygun olarak hazırlamaktadır. 
 
© Copyright 2013 - Tüm Hakları Saklıdır. - Detay Ortak Sağlık Güvenlik Birimi - Tasarım ve Kodlama: BW