İşyeri Hekimliği

 

  • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanım konusunda tavsiyede bulunmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, koruyucu sağlık muayeneleri yapmak,
  • Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,7
  • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerin yapılmasını sağlamak,
  • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
  • İşyerlerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu, hijyen ve ergonomi alanlarında eğitim vermek,
  • İşyeri yöneticilerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerine, işçilere sağlık konusunda eğitim vermek, ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki ilgili birimlerle işbirliği sağlamak,
© Copyright 2013 - Tüm Hakları Saklıdır. - Detay Ortak Sağlık Güvenlik Birimi - Tasarım ve Kodlama: BW